Pam over werken bij SWARCO: ‘veel verantwoordelijkheid en vrijheid om je eigen werk in te delen.’

Werken bij SWARCO betekent werken in een dynamische omgeving. We werken aan uiteenlopende projecten op diverse locaties: van beheer en onderhoud van bruggen en sluizen tot het updaten van de baanverlichting op Schiphol. Daarvoor hebben we verschillende mensen in diverse functies nodig. Met ieder hun eigen rol, expertise, talenten en ambities. Pam is adviseur Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) op de afdeling KAM. Ze vertelt wat haar functie inhoud en wat de KAM afdeling tot een dynamische omgeving maakt.
Werknemer Pam over de KAM afdeling bij SWARCO

In 2022 is Pam via een recruiter bij SWARCO terecht gekomen. ‘Na een paar maanden kwam ik er achter dat de hiërarchische organisatiestructuur van mijn vorige werkgever niet bij mij paste. Gelukkig is dit bij SWARCO heel anders.

Er is geen vastgeroeste hiërarchie. De werkverdeling is dynamisch. Je mag meedenken over nieuwe processen en wanneer je je visie kan onderbouwen krijg je de vrijheid en het vertrouwen om de veranderingen door te voeren.’

Dynamisch, jong en betrokken team

Als KAM Adviseur werkt Pam op de afdeling KAM. Samen met haar collega’s adviseert en ondersteunt ze de organisatie over het te voeren kwaliteits- en veiligheidsbeleid. De afdeling zorgt voor compliance aan de geldende wet- en regelgeving en gewenste normen. Het team geeft gevraagd én ongevraagd advies over veiligheidsmaatregelen, stelt beleid en werkwijze op en ondersteunt bij de implementatie hiervan.

‘De afdeling KAM is jong en gedreven. Dit levert een leuke dynamiek op die heel goed past binnen het dynamische werkveld van SWARCO. Iedereen heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en staat open voor elkaars mening en voorstellen. We willen echt als team verder groeien.’

Afwisselend werk met ruimte voor eigen inbreng

Op dit moment ondersteunt en adviseert Pam vooral bij projecten van de afdeling Projects & Asset Management. Door de veelzijdigheid van haar werk is geen werkweek hetzelfde. ‘Ik ben veel bezig met het (her)schrijven van beleidsstukken, opstellen van rapportages en het voorbereiden en uitvoeren van audits.’ Om verbonden te blijven met collega’s op locatie en om te toetsen of haar ideeën aansluiten op de situatie buiten, bezoekt Pam regelmatig projectlocaties.

Ze helpt de afdeling Engineering met het opstellen van standaarddocumenten om veiligheid al te borgen in de ontwerpfase en helpt verschillende afdelingen met het afwegen van risico's en opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Door mee te denken en input te leveren voor het interne veiligheidsmagazine PROVE. Dit staat voor PROactief & VEilig werken, belangrijke speerpunten bij SWARCO. Zo helpt ze de afdeling Marketing en Communicatie met het zichtbaar maken van veiligheid.

Ook komen collega’s naar haar toe met vraagstukken rondom veiligheid. Bijvoorbeeld om te bepalen of een werklocatie een zogenoemde ‘besloten ruimte’ is. ‘Als ik een nieuw vraagstuk binnen krijg, heb ik even tijd nodig om uit te zoeken wat de huidige wet- en regelgeving is en wat ik bijvoorbeeld kan leren van eerder beleid, protocollen en werkwijzen binnen de organisatie. Om informatie op te halen ga ik in gesprek met collega’s en indien nodig breng ik een of meerdere bezoeken aan de desbetreffende projectlocatie.’

Wat Pam het leukste vindt aan haar werk? ‘Het werk is super afwisselend, maar bovenal krijg je veel verantwoordelijkheid en vrijheid. Er is veel ruimte voor eigen initiatieven en vanaf dag één krijg je het vertrouwen om hiermee aan de slag te gaan. Het maakt daarbij niet uit of je net van school komt of al jaren in het vak werkt.’

Voorbereiden en begeleiden van audits

De zomer van 2022 stond voor Pam in het teken van het voorbereiden van meerdere audits, waaronder kwaliteit, VCA, veiligheid en gedrag, milieuactiviteiten (ISO14001), CO2-prestatieladder en informatiebeveiliging. Samen met twee collega’s heeft Pam de audits voorbereid en zelfstandig meerdere externe audit begeleid. Een drukke, maar voornamelijk leerzame periode waarin Pam veel initiatief heeft getoond. ‘In korte tijd heb ik veel over de organisatie en specifieke audits geleerd. In het bijzonder over milieuactiviteiten en de CO2-prestatieladder. Hier zat veel voorbereidingstijd in. Voor de CO2-prestatieladder moesten veel documenten worden herzien en voor het milieumanagementsysteem heb ik documenten gemaakt waarmee we volgend jaar verder kunnen.’

De audit voor de CO2-prestatieladder heeft Pam in samenspraak met verschillende afdelingen voorbereid. ‘Bepaalde verantwoordelijkheden en voorbereidende werkzaamheden moesten bij verschillende afdelingen worden belegd. Samen met deze afdelingen heb ik in kaart gebracht wie wat moet voorbereiden en hoe de afdeling KAM kan ondersteunen. Afgelopen zomer hebben we de structuur bepaald om alle audits voor te bereiden, waardoor we komende audits een stuk efficiënter door kunnen komen.’

Technische kennis uitbreiden

Wat Pam betreft is ze nog niet uitgeleerd. ‘Komende periode wil ik mijn technische kennis uitbreiden. Het werk dat we bij SWARCO doen is vrij specialistisch. Ik wil graag nog beter begrijpen hoe alle elektrische installaties werken, zodat ik gerichter en efficiënter kan adviseren en ondersteunen bij technische veiligheidsvraagstukken. Een leuke uitdaging!’

Heb jij interesse om dit leuke, jonge team te versterken? Bekijk alle vacatures bij SWARCO!